De Buyer’s journey is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een buyer persona. Met de buyer’s journey kom je te weten welke bronnen (offline en online) worden geraadpleegd in de klantreis. De klantreis omvat meerdere stadia:

  • Awareness – Ik heb een probleem.
  • Consideration – Wat zijn er voor oplossingen voor mijn probleem?
  • Decision – Voor welke oplossing kies ik?

Om succesvolle inbound marketing te bedrijven is het van belang om in elk stadium, op de juiste plek en met passende inhoud en vorm, relevante content aan te bieden. Het in kaart brengen van de buyer’s journey helpt hierbij.

buyers-journey

Onderstaande infographic van marketing automation leverancier Pardot legt het duidelijk uit met handige tips. Klik op de afbeelding voor een HTML weergave.

introductie tot buyers journey