Je bent bekend met buyer persona’s en weet dat hieraan een buyer’s journey gekoppeld zit. Deze twee samen geven je een beeld van je klant en zijn reis. Aan jou nu de taak om in kaart te brengen welke content in welk stadium beschikbaar moet zijn om de klant naar een volgend stadium in de reis te brengen (met als uiteindelijk doel een aankoop). Dit proces noemt men content mapping.

[Content mapping is the process of] deliver[ing] the right content, to the right people, at the right time.
Hubspot

Het proces content mapping is precies wat het zegt: het “mappen” of koppelen van relevante content items (bestaand of nieuw) aan de verschillende stadia (awareness, consideration, decision) in de journey van je klant of persona.

Als leidraad gebruik je de klantvragen en behoeften die bij elk stadium in de buyer journey naar voren zijn gekomen. En ga je bepalen hoe jij ervoor kan zorgen dat jouw content relevante antwoorden geeft op de gestelde vragen. Onderstaand een visuele weergave.

Bron: Brainrider.com

Aan de slag met content mapping!

Je weet vanuit de persona en journey welke vragen en behoeften ze in elk stadium hebben. De volgende stap is nu om elk hokje in te vullen met relevante content.

Om een content map te maken zijn er meerdere mogelijkheden. Het makkelijkste is dit te doen in een spreadsheet. Waarbij over de x- en y-as de journey en persona’s zijn verdeeld.

 • Open een spreadsheet
 • Plaats op de horizontale as de stadia in de journey (awareness, consideration, decision).
 • Plaats op de verticale as de persona’s met elk
  • Rij voor de vragen van de persona in elk stadium
  • Rij voor de behoeften van de persona in elk stadium. Wat is er nodig voor de persona om naar de het volgende stadium te gaan?
  • Rij voor passende content ideeën / onderwerpen. Geef duidelijk aan welke vragen/behoeften met de content worden beantwoord. Dit maakt het tastbaar. Gebruik bijvoorbeeld al een pakkende titel voor het item.
  • Rij voor passende content typen (blog, whitepaper, FAQ, webinar). Weet dat bij elk stadium bepaalde content typen het beste past.

Onderstaand een visueel voorbeeld van een content map.

content-mapping-voorbeeld

Hoe bepaal je waar een bepaald content item hoort?

Hier heeft Rachel Moore een goed artikel over geschreven waarin zij drie criteria aangeeft (gebaseerd op Hubspot fundamentals):

 1. Welke pijnpunten, vragen of doelen voor de persona worden met dit content item beantwoord?
 2. Wat voor type content is het?
 3. Wat zijn de buzzwoorden of relevante termen die gebruikt worden?

Als je per content item bovenstaande 3 vragen beantwoord weet je waar het item hoort. Hiermee kan je ook lege plekken in de journey invullen met nieuwe ideeën.

Meer lezen over content mapping?

Onderstaande links voor meer leesvoer: