In een artikel van Barba Gago op ContentMarketingInstitute geeft zij antwoord op de 4 meest gestelde vragen over de ontwikkeling van een buyer persona in een B2B omgeving. Hier komen ze:

1. Welke informatie moet ik opnemen in een buyer persona?

Zij geeft onderstaand voorbeeld als de informatie die zij invult en vergeet de foto niet.

2. Hoeveel persona’s moet ik ontwikkelen?

Idealiter maak je voor iedereen die in het beslissingsproces betrokken is een buyer persona. Dit kan zijn: gebruiker, directeur, manager, inkoper. Waarom? Omdat ze elk op een ander moment bij het proces betrokken worden en ook een andere informatiebehoefte hebben.

Dit betekent inderdaad veel werk, maar weet dat veel de uiteindelijke content (met een kleine aanpassing) gebruikt kan worden bij meerdere buyer persona’s. Het voordeel van zo specifiek zijn is dat je heel duidelijk voor ogen hebt wat het proces is en daar ook op kunt sturen en optimaliseren waar nodig.

Verkoop je daarnaast ook producten/diensten die een geheel ander publiek beslaat, dan zal daarvoor natuurlijk weer nieuwe buyer persona’s ontwikkeld moeten worden.

3. Ik heb niet tot geen tijd om een buyer persona te ontwikkelen. Hoe moet ik verder?

Start met 2 tot 3 buyer persona’s van personen die een belangrijke plaats in het beslissingsproces innemen. Bijvoorbeeld de eindgebruiker en de beslisser. Dit kan je vervolgens uitbreiden naar alle betrokken personen.

Het belangrijkste van ontwikkelen van buyer persona is dat je je klanten goed leert kennen.

4. Wie binnen mijn bedrijf moet bekend zijn met de ontwikkelde buyer persona’s?

Iedereen binnen het bedrijf die te maken heeft met klantcontact moet in meer of mindere mate bekend zijn met de buyer persona’s. Organiseer bijvoorbeeld een lunch waarin je de persona’s uitlegt en aangeeft waarom ze voor de betrokkenen zo van belang zijn. Door de persona’s persoonlijk te maken wordt het voor iedereen ook makkelijker om ze te onthouden.

Lees het gehele artikel op https://contentmarketinginstitute.com